Atle Toft Almeland

+47 90890325

Daglig leder

Veiplanlegger

Skogbrukstjenester 

KSL revisor

Ove Frotvedt

+47 97718322

Styreformann

Veiplanlegger

Areal- og eiendomsutvikler

Søknader


Hege Haver Vigrestad

+47 40034604

Jurist

Reguleringsplaner

Byggesøknader